Urların hepsi kansermidir

Urlar tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tehlikeli urlara kanser de denmektedir. Ancak bazen bu iki grubun arasında yer alabilecek ve her ikisinin de özelliklerini gösteren yapılara da rastlanır. Tehlikeli ve tehlikesiz urlar dokularının kökenine ve mikroskop altındaki görünüşlerine göre ikinci defa sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırma sonucunda epitel dokudan ve bağ dokusundan meydana gelen urlar ayrımı yapılır.

Tehlikesiz epitel doku urlarına papilom denir. Meselâ sidik torbası yüzeyinde oluşan bu tür bir ur, sidik kesesi papilomu olarak adlandırılır. Salgıbezlerinde meydana gelen urlar ise adenom adını alırlar. Meselâ böbrek üstü salgı bezlerinde meydana gelen bir ura, böbrek üstü adenomu denir. Bağ dokusunda meydana gelen urlar ise o dokunun adını da taşırlar. Meselâ lifsi dokuda (fibröz) meydana gelen tehlikesiz urlar fibroma, kıkırdak dokusunda meydana gelenler kandroma adını alırlar. Tehlikeli bağ dokusu urlarına ise sarkom denir. Fibröz doku ve kıkırdak doku urları tehlikeli, olduklarında fibrosarkoma ve kandrosarkoma adını alırlar.

Bu sınıflandırmaya girmeyen urlar da vardır. Meselâ yumurtalıklarda ve erbezlerinde meydana gelen bazı urlar başta kemik dokusu, kas dokusu ve epitel doku olmak üzere çeşitli dokulardan oluşurlar. Bazı sarkomlar o kadar çeşitli öğelerden meydana gelirler ki patoloji uzmanları bunları adlandırmak için kondro-mikso-fibrosarkom gibi bileşik isimler kullanırlar. Lenf düğümlerinde meydana gelen urların yapısı son derece karmaşık olduğu için sınıflandırmaları da güçtür. Genel olarak lenfoma olarak adlandırılırlarsa da, daha iyi tanımlanabil meleri için daha küçük gruplara ayrılmaları gerekir. Akyuvarlarda meydana gelen kanser de genel olarak kan kanseri (lösemi) adını alır.