Tifo aşısı

İlk olarak 1897’de uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde TAB (Tifo ve paratifo A ve B) adiyle bilinen aşının uygulanma alanı daha geniştir; seyahat edenlere ve salgınlar sırasında koruyucu olarak uygulanır. Güvenilir olmamakla birlikte tifo aşısı 3 yıl süreyle bağışıklık kazandırır. Her yıl bir rapel aşısı yapılarak bu süre uzatılabilir. Genellikle birer hafta arayla 3 doz halinde şırınga edilir. Aşıdan sonra vücut birtakım tepkiler gösterebilir. Bu tepkilerin belirtileri, aşının yapıldığı yerde görülen ağrı ve şişme, genel olarak hafif ateş, kırıklık ve mide bulantılarıdır. Vücudun aşıya karşı tepkisi çok sürmez, birkaç gün içinde geçer.