Kadınlarda cinsel isteğin tedavi yaklaşımları

Cinsel isteğin kadınlar arasında geniş bir spektruma sahip olduğunu ve birçok cinsel motivasyondan sadece biri olduğunu kabul etmenin, uyarılma ve istek sorunlarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi açısından geniş kapsandı sonuçları vardır. Klinik uygulamada, odak noktasının daha çok cinsel motivasyonlann ve cinsel uyarılabilirliğin değerlendirilmesi olduğu söylenebilir. Bir kadın muhtemelen nadiren ortaya çıkan doğal cinsel ihtiyacı ya da arzuyu beklemekten ziyade, öncelikli olarak olası bir cinsel etkileşimin yaşanacağı ortamın kabul edilebilirliğine tabidir. Bunlar cinsel etkileşim sırasında partnere karşı hissedilen duyguların yam sıra daha geniş çaplı kişilerarası ilişkileri, kadının zihinsel, psikolojik ve tıbbi sağlığını, cinsel ve kültürel ortamları kapsar (Bancroft vd., 2003; Barber vd., 2002; Dennerstein & Lehert, 2004; Hartmann vd., 2004; Avis vd., 2005). Terapiye yön veren de işte bu çok yönlü değerlendirmedir.