Göz kapağı bezleri

Üç tür bez vardır. Bunlardan ikisi gözkapağının sıkıca kapanmasını sağlayan ve göz yaşlarının deriyi yumuşatmasını önleyen hafif yağlı bir madde salgılayan yağ bezleridir. Üçüncü bez ise ter bezi türünde olup, kurumayı önleyen sulu bir sıvı salgılar.

Kirpikler gözkapaklarının dışta kalan uçlarına bağlıdırlar, iki, bazen de üç sıra üzerine dizilmiş olan, hafifçe kıvrık kıllardır. Yağ bezleriyle ilişkili olan kirpik foliküllerinden çıkarlar.

Göz sümüksel zarı gözkapaklarının iç yüzeyini ve göz akının önde kalan kısmını kaplayan zardır. Bu zarın gözkapağında kalan kısmı saydam değildir ve damarlarla kaplıdır. Göz akını kaplayan kısmı ince ve saydam olup az sayıda kan damarı içerir. Normal haldeyken bu kan damarları gözle görülmezler. Büzülmüş durumda olduklarından içlerinde kan yoktur. Göze yabancı bir madde girecek olursa bu damarlar belirginleşir ve göz kızarır.

Gözün gözyaşıyla ilgili organları, gözyaşı salgılayan gözyaşı bezleri, gözyaşını dışarıya ileten kanallar, biri altta diğeri üstte olan ve gözyaşı torbasına açılan gözyaşı kanallarıdır. Gözyaşı kesesi de burundaki gözyaşı kanalına açılır. Gözyaşları bu kanal yoluyla burun boşluğuna akar ve burada buharlaşırlar.