Genital uyarılmanın özellikleri

Leiblum ve Nathan anlaşılmaz bir şekilde ortaya çıkan ve sıkıntı yaratan rahatsız edici derecede ısrarcı ve nedensiz genital duyumlarla başvuran birçok kadınla karşılaştıktan sonra bu durumu ilk defa isimlendirip tanımladılar. Leiblum ve Nathan vakaları hakkında konuşurken, benzer tanımlayıcı özelliklerin olmasına şaşırdılar. Bu şikâyet aslında cinsel istek olmaksızın genital uyarılmanın ortaya çıkması olmasına rağmen, ilk bakışta cinsel içerikli göründüğü için ?sürekli cinsel uyarılma sendromu? olarak adlandırdılar. İlk önce, gördükleri kadınların şikâyetlerine dayanarak beş tanımlayıcı özellik belirlediler:

Cinsel uyarılmaya özgü (genitalde ve göğüste vazokonjesyon ve hassasiyet) fizyolojik tepkiler uzun süre devam eder (günlerden aylara kadar) ve kendi kendine tümüyle yok olmaz. Fizyolojik uyarılma belirtileri normal orgazm deneyimi ile ortadan kalkmaz ve hafiflemesi için saatlerce ya da günlerce süren birçok orgazm gerekebilir. Bu fizyolojik uyarılma belirtileri genellikle herhangi bir öznel cinsel heyecan ya da istek duygusuyla bağlamdı olarak yaşanmaz. Sürekli cinsel uyarılma sadece cinsel aktivite tarafından değil, aynı zamanda görünüşte cinsel olmayan uyaranlar tarafından ya da hiçbir uyaran olmaksızın da tetiklenebilir. Sürekli uyarılmanın fizyolojik belirtileri davetsiz, intruzif ve istenmeyen belirtilerdir. SÜREKLİ GENİTAL UYARILMA BOZUKLUĞU?nin 2001 yılında yapılan orijinal tanımlamasından bu yana, birçok kadın bu rahatsızlığa dair başka özellikler de tespit etmişlerdir belirgin bir tahrik ya da planlı bir uyarılma olmadan ortaya çıkan şiddetli, spontane orgazmlar. Bunları yaşayan kadınlar için bu orgazmlar şaşırtıcı ve rahatsız edici olabilir.