Erken ergenlik erken menapoza da yol açar mı

Hayır, tam tersine, çoğu kez aybaşı kanaması ne kadar erken olursa olsun, menapoz yaşının aileye bağlı bir nitelik olduğunu belirleyebiliriz.