Erkeğin cinsel organlarının anatomisi

Erkeğin cinsel organlarının büyük bir bölümü embriyon hayatı boyunca, torbalar diye da adlandırdığımız skrotoma göç edip yerleştiğine göre ilkin skrotomu betimlemek daha uygun düşüyor. Kadının cinsel aygıtındaki büyük dudakların bir çeşit özdeşi olan ve cinsel sidiksel kabartının zararına büyüyen skrotom, apış arasında yer almaktadır.

Skrotom

Skrotom, erkekte, bütün apış arasını kaplayan deriden bir torbadır. Oylukların üst bölümünün önünden aşağıya doğru sarkar.

Skrotomun derisi ince ve duyarlı, oldukça koyu renkli ve genellikle seyrek kıllarla örtülüdür. Derinin üzerinde, arka ve ön yüzlerinin orta çizgisi üstünde giderek kaybolan yatay kıvrımlar vardır. Bu kıvrımlar başlangıçtaki iki cinsel kıvrımın bitişikliğinden kalma kıvrımlardır. Skrotomun çeperi, derinin altında, yer yer kremaster diye adlandırdığımız ince ve dikey kas tabakalarıyla örtülü gevşek bir katılgan doku içerir. İç bölüm karınzarının özdeşi olan ve vajinal diye adlandırılan pıhtıyı andırır bir maddeyle örtülüdür. Skrotom boşluğu, eşitsiz derinlikte iki bölmeye ayrılmıştır. Skrotomun yüksekliği ortalama 100 milimetredir; ama bu yükseklik kişilere göre değişmekte, soğuğun etkisiyle kremasterin büzülmesi sonucunda ya da cinsel iliş-kiler sırasında azalabilmektedir. Skrotomun yüksekliği yaşlandıkça artmaktadır.

Skrotomun her bölmesinde, soldaki sağdakine oranla daha aşağıda kalmak üzere, erbezleri ve uzantıları yer alır.