Clostridium botulinum nedir

A,B,C,D,E ve F diye adlandırılan 6 tipe ayrılır. Bunların her biri özel toksinler oluştururlar. Zehirlenmeye genellikle konserve edilmiş, et veya et ürünleri, balık ve bazı sebzeler yol açar. Bakterinin sporları oksijen yetersizliğinin bulunduğu yerlerde ürerler; bakteri kolonilerinde etkili olmayan protoksin açığa çıkar. Protoksinler, bunları yiyen hayvanların bağırsaklarında protein parçalayan enzimlerin etkisiyle toksine çevrilir. A tipi Clostridium botulinum toksininin molekül ağırlığı 1 milyon kadardır (hidrojen atomundan 1 milyon kat daha ağırdır).

Toksinler sinir ve kas arasındaki birleşme noktasında, kas kasılmasını sağlayan elektriksel sinir uyarmalarını ileten kimyasal taşıyıcı asetil kolinin açığa çıkmasına engel olarak, felç oluştururlar. Zehir kaynar suda 10 dakika içinde parçalandığı için, besinlerin kaynatılması hastalığı önler.

Hastalık, tedaviyi gerektirmeyen hafif rahatsızlıktan, 24 saat içinde ölüme götüren ağır durumlara kadar değişik gelişmeler gösterir. Belirtiler genellikle mikroplu besinin yenmesinden 1236 saat sonra başlar. Kırıklık, kusma, sersemlik, halsizlik ve ağız ve gırtlak kuruluğu bulunabilir. Ateş yoktur. Sinir sistemi bulguları bulanık veya çift görme, yutma güçlüğü ve kas zayıflığı şeklindedir. Soluk alıp vermede güçlük olabilir. Bağırsakların tutulması da kabızlığa ve kamın gerginliğine yol açar. Hastanın düşünme yeteneği ve şuuru kaybolur. Ölümünün en büyük sebebi, ani solunum felci ve solunum yollarının tıkanıklığıdır. Ölüm solunum yetersizliğine bağlandığından, erken devrede suni bir solunum sağlanması hastanın hayatını kurtarabilir.