Bilişsel davranışçı ağrı giderme terapisi

Vajinismus ve disparoniye yönelik cinsel terapi müdahaleleri, bilişsel-davranışçı ağrı giderme terapisi çerçevesinde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Genital ağrımn cinselliğe engel teşkil ettiği ama başlı başına cinsel bir sorun oluşturmadığı görüşümüzle tutarlı bir şekilde, klasik cinsel terapi yöntemleri üzerinde değişiklik yaparak ağrı kontrolünü ve cinsel terapiyi birleştiren bir tedavi programı hazırladık. Bu program bireysel, çift ya da grup formatında uygulanabilir. Bizler ilk olarak grup formatını kullandık ve randomize kontrollü bir çalışmada bu tedavinin ortalama %38 oranında ağrıyı azalttığım bulduk ki kadınların %40?ı büyük bir ilerleme kaydettiğini ya da ağrısının tamamen geçtiğini ifade ediyordu. Bu programın standart tıbbi tedaviden daha iyi mi yoksa onunla eşdeğer mi olduğunu inceleyen ikinci bir randomize kontrollü çalışma halen devam etmektedir.