Antibiyotiklerin ölüm oranını düşürmesi

Sülfamitlerin ve özellikle antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasından sonra ölüm oranı zatürreede yüzde yirmi sekizden yüzde yediye, menenjitte yüzde otuz sekizden yüzde dörde düşmüştür. Böyle bir istatistik bütün antibiyotikler için ayrı ayrı ve hastalıklar tek tek ele alınarak yapılırsa, buna benzer sonuçlara varılır.

Antibiyotiklerin tedavi alanındaki büyük başarısını gölgeleyen tek durum basillerin bunlara, özellikle streptomisine gösterdiği dirençtir, önceleri bir antibiyotiğin antimikrobik etkisine cevap veren belirli bir basil, bir süre sonra o antibiyotiğe karşı direnmeye başlamaktadır.

Antibiyotik direnci olayına penisilin, neomisin, basitrasin ve daha pek çok antibiyotiğin kullanıldığı olaylarda rastlanmıştır. Fakat basillerin bu antibiyotiklere olan direncinin yavaş yavaş gelişmesine karşı, tüberküloz basilleri en iyi verem ilâcı olan streptomisine karşı hemen dirence geçmektedir. Akciğer vereminde streptomisine direncin ortaya çıkmasını, bazı bilginler Koch basilinin buna alışmasıyla (insanın pek küçük dozlarda arseniğe alışması gibi) yıpratıcı etkisini duymaz olmasıyla açıklamaktadırlar. Bazı bilginler de streptomisine cevap veren pek çok basilin yanı başında,«doğuştan dirençli basiller bulunduğunu öne sürmektedirler.